Gegevens van uw bedrijf en contactpersonen die we via het gebruik van onze website verkrijgen, worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

- Gegevens die u actief opgeeft over uzelf en de contactpersonen, zoals bijvoorbeeld e-mailadressen en adresgegevens.
- Gegevens over het gebruik van onze site zoals bezochte pagina's en de frequentie waarmee deze pagina's bezocht zijn.

De gegevens die u verstrekt over uw bedrijf leggen we in een bestand vast. Deze gegevens worden niet aan een derden ter beschikking gesteld maar worden gebruikt voor zowel statistische analyses als analyses per bedrijf. Er wordt gebruik gemaakt van een statistisch programma dat registreert hoe vaak onze website wordt bezocht, via welke links dat gebeurt etc. Ook maken wij gebruik van cookies. Indien u daar bezwaar tegen hebt, verzoeken we uw internetbrowser zodanig in te stellen dat deze het plaatsen van een cookie meldt, zodat u deze vooraf kunt weigeren. We wijzen u er op dat het niet te voorkomen is dat derden bijvoorbeeld de frequentie waarmee u onze website bezoekt op naam kunnen registreren.

Intellectuele eigendomsrechten 
Indien u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld een tip die voor meerdere klanten van belang is, geeft u ons daarmee het recht uw bericht op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. Uiteraard geldt dit niet voor bedrijfsgegevens. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website, zoals de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij ons en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben.

Veiligheid 
Gegevens die u opgeeft bij registratie worden via een beveiligd protocol over het net gestuurd. Wij laten dagelijks een viruscheck uitvoeren, teneinde zoveel mogelijk te waarborgen dat onze website virusvrij is en blijft. Echter kunnen we de virusvrijheid van onze website niet garanderen.

Prijzen & promoties 
Aan het samenstellen van de informatie die gepubliceerd wordt via onze website wordt een grote mate van zorg besteed. Wij kunnen, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, echter niet altijd voorkomen dat hierin onjuistheden voorkomen. Er kunnen hieraan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Prolumia.be kan voor eventuele onjuistheden geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Prolumia kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte schadegevolgen van deze informatie.

Phishing 
Wees alert op Phishing. Phishing betekent dat criminelen e-mails versturen, zogenaamd uit naam van Prolumia waarin ze naar uw persoonlijke (inlog)gegevens vragen. Wij zullen hier nooit via e-mail naar vragen. Geef gegevens dus nooit op als u niet zeker bent van de afzender.